Özgeçmiş

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Vekili ve Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürü olan Prof. Dr. Ege Yazgan 1991 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. Akademik hayatına 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak başlayan Ege Yazgan, yüksek lisans çalışmalarını Boğaziçi ve İstanbul Üniversitelerinde sürdürmüştür. Doktora öğrenimini, bir yılı Cambridge Üniversitesinde misafir öğrenci olmak üzere, İngiltere’de Sussex Üniversitesinde tamamlamıştır. Sussex üniversitesinde eğitmen olarak da çalışan Ege Yazgan, 2001 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

2017 (Ocak) -2019 (Şubat) döneminde İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Vekili olarak görev yapan Ege Yazgan, aynı üniversitede 2010-2014 yılları arasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı, 2015-2016 döneminde de, lisansüstü ve uzaktan eğitimden sorumlu Rektör Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Bu görevlerin dışında, akademik hayatı boyunca, dekan yardımcılığı, program direktörlükleri gibi birçok idari görevi üstlenmiştir. Ayrıca, 2008-2009 yılları arasında, Cambridge Üniversitesi’nde misafir araştırmacı; 2014-2015 yılları arasında Kadir Has Üniversitesinde, Türkiye Çalışmaları Merkez Müdürü olarak da çalışmıştır. Yurt içinde ve yurt dışında yayınlanan birçok akademik makalesi mevcuttur (http://www.egeyazgan.com/research/).

Türkiye’de birçok uluslararası akademik organizasyonun düzenlenmesine katkıda bulunmuş olan Yazgan (http://www.egeyazgan.com/activities/), güncel ekonomi yorumları ile düzenli olarak Türkiye medyasında yer almaktadır. Kurucusu olduğu şimdi tahmin (nowcast) sitesi (simditahmin.com) düzenli olarak Türkiye GSYH tahminleri yayınlamaktadır.

Ege Yazgan’ın uzun özgeçmişini elde etmek için tıklayınız.